Sở Du lịch đã có nhiều văn bản yêu cầu 20 doanh nghiệp kinh doanh homestay trong vùng lõi Di sản ngừng hoạt động kinh doanh.

Trong báo cáo kết quả thực hiện các cam kết chất vấn tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV, UBND tỉnh báo cáo kết quả và giải quyết nội dung chất vấn: Trên cơ sở Báo cáo của Công an tỉnh, hiện nay có nhiều cơ sở kinh doanh du lịch với hình thức Homestay tại các khu du lịch trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần làm tăng sản phẩm du lịch, tăng doanh thu.

Bên cạnh đó cũng để lại những tồn tại đáng quan tâm như: Việc quản lý chưa chặt chẽ, gây mất trật tự an toàn xã hội; Vi phạm quy chế quản lý các khu danh thắng.

Đề nghị UBND tỉnh cho biết có giải pháp gì để chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh, UBND các huyện, thành phố đưa công tác quản lý loại hình dịch vụ nêu trên đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng pháp luật?

Theo báo cáo, tính đến nay toàn tỉnh có 583 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch với 7.021 phòng nghỉ, trong đó có 234 cơ sở kinh doanh loại hình homestay với 1.552 phòng nghỉ chiếm 22% tổng số phòng nghỉ các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh.

Riêng vùng lõi Di sản có 69 cơ sở lưu trú, có 34 cơ sở xây dựng và đi vào hoạt động trước ngày 04/02/2016 khi có Quyết định 230/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ (quy định vùng lõi di sản không được kinh doanh lưu trú) và 35 cơ sở đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động sau khi có quyết định 230/QĐ-TTg.

Về công tác quản lý homestay, để tăng cường công tác quản lý nhà nước UBND tỉnh đã ban hành Quy chế quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An (Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018). Văn bản 750/UBND-VP5 ngày 19/11/2018 về tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh homestay trên địa bàn tỉnh; các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra phát hiện, lập biên bản 167 cơ sở vi phạm trật tự xây dựng và sử dụng đất trong Di sản, đề nghị địa phương xử lý.

Đồng thời tổ chức kiểm tra chuyên ngành đối với 67 cơ sở kinh doanh homestay trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước về kinh doanh lưu trú du lịch, xử phạt 13 cơ sở vi phạm với số tiền là 27 triệu đồng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, qua kiểm tra Sở Du lịch phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh homestay vi phạm trong đầu tư xây dựng, sử dụng đất; ngày 27/12/2018, Sở Du lịch đã có nhiều văn bản yêu cầu 20 doanh nghiệp kinh doanh homestay trong vùng lõi Di sản ngừng hoạt động kinh doanh do vi phạm Quyết định 230/QĐ-TTg; Sở  Kế hoạch và Đầu tư ra thông báo yêu cầu 20 doanh nghiệp trên ngừng kinh doanh lưu trú du lịch, UBND các huyện, thành phố đã tích cực kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm.

>Đến nay việc chấp hành các quy định của Nhà nước về kinh doanh lưu trú trên địa bàn đã cơ bản đi vào nề nếp, các vi phạm trong vùng lõi của Di sản từng bước được ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Vì vậy, về công tác quản lý cấp giấy phép, UBND các huyện, thành phố cần tập trung chỉ đạo, kiểm soát chặt chẽ việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể, giấy phép xây dựng.

Kiểm tra, rà soát, thu hồi và không cấp mới mã ngành kinh doanh lưu trú cho các hộ kinh doanh trong vùng lõi của di sản.

Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý chặt chẽ việc cấp Giấy đăng ký kinh doanh, rà soát, thu hồi và không cấp mới mã ngành kinh doanh lưu trú du lịch đối với các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú trong vùng lõi di sản.

Công an tỉnh cần rà soát, kiểm tra, thu hồi các Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy đã được cấp trước đây và không cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh trong vùng lõi di sản.

Về công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý, các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời, dứt điểm các tổ chức, các nhân vi phạm quy định Nhà nước, đặc biệt trong vùng lõi Di sản.

Đối với công tác tuyên truyền, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về du lịch, bảo vệ, về di sản, về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và văn minh du lịch qua các tổ chức đoàn thể, trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn về du lịch để người dân biết thực hiện.

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of